Статьи о семинаре для журналистов по проблеме беженцев — май 2005 г.

Статьи о семинаре для журналистов по проблеме беженцев — май 2005 г.

ЗЯМЛЯ БЕЛАРУСІ, ТАБОЙ МЫ САГРЭТЫ

Семінар для прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі па пытаннях асвятлення праблемы бежанцаў прайшоў напрыканцы мінулага тыдня ў Брэсце. Больш за дваццаць журналістаў атрымалі магчымасць сустрэцца з кіраўніком Прадстаўніцтва Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь (УВКБ ААН) спадаром Ільём Тадаровічам, супрацоўнікамі Прадстаўніцтва, членамі Міжнароднага грамадскага аб'яднання па вывучэнні ААН і інфармацыйна-адукацыйных праграмах, а таксама прадстаўнікамі МУС і МЗС нашай краіны. Для ўдзельнікаў семінара была арганізавана рабочая паездка ў Рэспубліку Польшча, каб беларускія журналісты змаглі параўнаць айчынную сістэму работы з беженцамі і аналагічную ў адной з краін Еўрасаюза.

Нельга сказаць, што праблема бежанцаў у Беларусі — адна з вострых. Аднак людзі з іншых краін прыязджаюць у нашу рэспубліку і просяць аб прысваенні ім статусу бежанцаў, таму што на іх радзіме ідзе вайна і іх жыццё, а таксама жыццё іх родных і блізкіх знаходзіцца пад пагрозай. Так, на сёння ў Рэспубліцы Беларусь 754 чалавекі маюць афіцыйны статус бежанцаў, хаця гэта толькі трэць ад жадаючых яго мець. Па словах Яўгена Крамко, начальніка аддзела па пытаннях бежанцаў і прыстанішча Дэпартамента па грамадзянству і міграцыі МУС Рэспублікі Беларусь, каб атрымаць статус бежанца, чалавеку неабходна даказаць, што ён прыехаў на Беларусь не шукаць лёгкага хлеба, а ратаваць сваё жыццё. Сярод бежанцаў у нас найбольшую колькасць складаюць ураджэнцы краін Азіі і Афрыкі, 80 працэнтаў з якіх — жанчыны і дзеці.

Афганістан, Грузія, Азербайджан, Таджыкістан, Эфіопія, Палесціна, Іран, Індыя, Ірак… Гэтыя краіны спазналі жахі грамадзянскіх войнаў, палітычных пераваротаў, рэпрэсій. Менавіта з гэтых краін зараз у Беларусі ёсць бежанцы. Такі спіс можна працягваць, улічваючы, што нават у суседняй Расіі ідзе вайна. І значыць, ёсць тыя, хто ратуе ад яе самае дарагое — сваіх дзяцей. У некаторых краінах паспакайнела, і бежанцы ператвараюцца ў рэпатрыянтаў, вяртаючыся на Радзіму. А некаторым вяртацца няма куды, бо смерць забрала ўсё — сям'ю, дзяцей, бацькоў, родных і сваякоў, дом. Яны застаюцца жыць на Беларусі, часам ствараюць новыя сем'і, тут у іх нараджаюцца дзеці, якія ніколі не бачылі зямлі продкаў…

Беларускае заканадаўства ў галіне прадастаўлення прыстанішча і работы з бежанцамі набліжана да міжнароднага і прызнана лепшым на постсавецкай прасторы. Нельга гаварыць, што праблема бежанцаў для Беларусі з'явілася ў пачатку 90-х годоў, калі быў прыняты шэраг важных дакументаў і адкрылася Прадстаўніцтва УВКБ ААН. Напярэдадні святкавання 60-годдзя Вялікай Перамогі варта ўспомніць, што пасля Другой сусветнай вайны ў Еўропе было 380 тысяч беларускіх бежанцаў, большая частка з якіх была рэпатрыіравана, часам без іх згоды.

Як было адзначана вышей, часцей за ўсё людзі бягуць ад вайны цэлымі сем'ямі. Дзеці бежанцаў ходзяць у беларускія школы, займаюцца разам з нашымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі. Талерантнасць беларускага народа праяўляецца ў тым, што ў дачыненні да такіх людзей і іх дзяцей у нашым грамадстве няма варожага стаўлення і недаверу. І нездарма. Сярод бежанцаў за ўвесь час не зафіксавана выпадкаў парушэння закону і злачынстваў, бо гэтыя людзі ўдзячныя нашай дзяржаве за часовы, а магчыма і пастаянны прытулак у цяжкія для іх часы. 20 чэрвеня ўвесь свет адзначыць Дзень бежанцаў, у Беларусі таксама плануецца шэраг акцый, пра што паведаміла саветнік па праграмнай дзейнасці Прадстаўніцтва УВКБ ААН Таццяна Селіванава. Будуць падведзены вынікі рэспубліканскага конкурсу дзіцячага малюнка "Зямля Беларусі, табой мы сагрэты!", пройдзе традыцыйны Фестываль нацыянальных культур, а Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі "Эўрыка" Фрунзенскага раёна сталіцы, які налідзіў плённую работу з дзецьмі-бежанцамі, арганізуе палатачны лагер, дзе разам з беларускімі школьнікамі ў палявых умовах будуць жыць хлопчыкі і дзяўчынкі з Афганістана, Грузіі і іншых краін.

Наталля Кастэнка, "Настаўніцкая газета", 5 мая 2005 г.

 

КАК ПИСАТЬ О БЕЖЕНЦАХ, УЧИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

В канун православной Пасхи в Бресте прошел международный семинар, посвященный проблемам беженцев. Примечательно, что первым беженцем в христианской истории можно считать самого Иисуса Христа, родители которого вместе с ним вынуждены были скрываться в чужих краях от преследований царя Ирода.

Летом 1915 года тысячи крестьянских телег с пожитками и домочадцами двинули по дорогам Западной Белоруссии на восток. Перед сдачей российской армией позиций на германском фронте правительство царской империи насильно переселяло все западнобелорусские семьи в глубь России. "Мы были в беженцах", — до сих пор говорят немногие местные старожилы из-под Бреста, вспоминая тот исход. Но оказывается, такое самоопределение по шкале современных международных определений не совсем точно. "Это были не беженцы, а жертвы внутренней вынужденной миграции", — внесли бы поправку устроители семинара, который был организован для представителей СМИ в Бресте Международным общественным объединением по изучению ООН и информационно-образовательным программам.

Три дня журналистов ведущих республиканских СМИ относительно проблем современных беженцев, международного движения в их защиту, специфических правовых нюансов и терминологии посещали представители ЕС, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Белорусского госуниверситета и соответствующих белорусских ведомств. Оказалось, действительно, для того, чтобы грамотно писать о проблемах беженцев, необходимо немало знать. Глава представительства УВКБ ООН в РБ Илья Тодорович, советник по правовым вопросам этой организации в нашей стране Иван Салеев, другие посланцы международных организаций, занимающихся миграционными проблемами, выступили перед журналистами с интересными содержательными лекциями, восполнившими в знаниях существенные пробелы.

Международное движение в защиту беженцев получило официальное признание после подписания в 1951 году рядом государств Женевской конвенции, определившей статус и права этой категории людей, а также обязанности подписавших протокол стран по их защите. С тех пор образ беженцев ввиду существенного изменения причин, по которым он покидает свою страну, претерпел некоторые изменения. Но основой его правового признания продолжает оставаться Конвенция о статусе беженца 1951 года. Как гласит этот документ, таковым считается человек, который "в силу обоснованных опасений стал жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться такой защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие названных опасений". Беженца следует отличать от мигранта, по собственной инициативе покидающего родину в поисках лучшей жизни, а также — от человека, получающего политическое убежище. (Например, Березовского и Фишера, как отметил один из лекторов УВКБ, ни в коем разе нельзя считать беженцами, так как эти люди получили политическое убежище по инициативе принявших их стран и пребывают там в рамках совершенно иных международных правовых стандартов).

Беларусь присоединилась к Конвенции 1951 года лишь четыре года назад. Нетрудно догадаться, почему так поздно. Во "времена холодной войны" о каком-то сотрудничестве с Западной Европой в области прав человека не могло быть т речи. В конце прошлого века после геополитических изменений, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, тысячи студентов, обучающихся в вузах Минска и других городов, лишились возможности без опасения вернуться на родину, так как там из-за смены политических режимов могли оказаться в числе неугодных или преследуемых. Все они попадали под статус беженца, но в одноразовом порядке выполнить перед ними обязательства, предусмотренные конвенцией, республика была не в состоянии даже не столько по материальным, сколько по организационным причинам. Поэтому проблема решалась, как рассказал на семинаре начальник отдела по вопросам беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Евгений Кремко, поэтапно. Получить возможность вписаться в международные стандарты по делам беженцев Беларуси, как он подчеркнул, помогло УВКБ ООН. На сегодняшний день в Беларуси на статус беженца претендуют свыше двух тысяч лиц, в основном это выходцы из Афганистана, Пакистана, Вьетнама, Грузии. 750 человек такой статус уже получили, а это значит, что государство взяло на себя обязательства по их материальной и социальной поддержке. Международные организации продолжают оказывать нам в этом отношении существенную помощь. В начале этого года правительством РБ был одобрен совместный проект ЕС ТАСИС — УВКБ ООН, направленный на дальнейшее укрепление национальной системы убежища в Беларуси. Общая сумма инвестиций в проект, который планируется завершить в апреле следующего года, составляет 427307 евро.

Как бы ни подчеркивалось на семинаре отличие беженцев от мигрантов, во время дискуссий проблемы этих двух категорий людей постоянно фокусировалась вместе. Потому что именно в условиях Беларуси они неразрывно связаны между собой. Евросоюз заинтересован в том, что именно в условиях Беларуси они неразрывно связаны между собой. Евросоюз заинтересован в том, чтобы в стране, отделяющей его от Восточной Европы, создались эффективные системы противодействия нелегальной миграции и одновременно обеспечивались международные гарантии и доступ на белорусскую территорию для тех, кто нуждается в статусе беженца. А так как сегодняшний день мигрант завтра может превратиться в беженца, то и на его проблемы нужно смотреть также сочувственно. Уже в ближайшее время, как сообщил представитель УВКБ в нашей стране Илья Тодорович, в Бресте, например, за счет ЕС будет создан пункт временного содержания лиц, задержанных при попытке нелегально попасть в Западную Европу.

Белорусские пограничники после недолгих разбирательств безоговорочно отправляют их туда, откуда они прибыли. Также действуют и польские стражи границы, но в случае официального заявления таких лиц о предоставлении им статуса "уходцев" (по-польски беженцев), передают их в лагеря временного содержания, где им предоставляется возможность жить, пока соответствующие ведомства рассмотрят поданные документы. Около 3,5 тысячи человек живут сегодня в 18 таких пунктах временного проживания. После присоединения Польши к Женевской конвенции с 1992 года около двух тысяч человек получили здесь статус беженца, половина из них осталась в Польше. Многие обрели здесь второй дом, стали гражданами этой страны. В прошлом году "уходцами" было признано более трехсот жителей других стран, среди которых преобладают выходцы из Чечни. Об этом участникам журналистского семинара рассказали представители пограничных и миграционных служб Польши в приграничном городе Тересполе, куда была организована однодневная поездка.

Говоря об ассимиляции беженцев в странах Евросоюза, здесь вспомнили и о ксенофобии — боязни местного населения обживающихся рядом пришельцев. Думается, белорусам, через судьбы которых прошли две страшные войны, эта болезнь никогда не будет грозить. Еще задолго до подписания Беларусью Конвенции о статусе беженца в девяностых годах прошлого века в той же Брестской области обосновались и обжились армянская, азербайджанская диаспоры и отдельные представители других далеких народов, вынужденные скитаться по свету. Пока их проблемы решались на международном уровне, они нашли свой второй дом на белорусской земле, воспользовавшись нигде не задекларированными общечеловеческими правами, продиктованными людской терпимостью и сочувствием.

Федор Муха, "Рэспубліка", 6 мая 2005 г.

 

БЕЖЕНЦЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Кто такие беженцы? Чем они отличаются от экономических и нелегальных мигрантов? Как и кто их защищает? Почему сегодня люди предпочитают искать убежище в Беларуси, расположенной на оси миграции восток-запад, вместо того чтобы следовать транзитом через ее территорию? Эти и другие вопросы стояли на повестке для семинара в Бресте для представителей массовой информации по вопросам освещения проблемы беженцев.

Представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международное общественное объединение по изучению ООН и информационно-образовательным программам, Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси, Белорусский государственный университет, Институт парламентаризма и предпринимательства и другие организации делегировали на семинар своих представителей, которые выступили с докладами, вели дискуссию по данной проблеме.

Как отметил представитель УВКБ ООН в Беларуси Илья Тодорович, главная цель семинара — установить творческое взаимодействие между журналистами и организациями, работающими в сфере защиты беженцев, а также непосредственно с беженцами. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с миграцией, стали еще более актуальными в связи с новыми геополитическими реалиями, связанными с последним расширением Европейского союза.

Что мы знаем о беженцах? Пожалуй, совсем немного. Чаще всего за беженцев мы принимаем лиц кавказкой национальности, которых, увы, немало в белорусских городах. Иные из них торгуют на рынках. Нередко черноволосые смуглые женщины и дети просто-напросто попрошайничают. "Наверное, беженцы", — думаем мы, проходя мимо. И ошибаемся.

Да, в большинстве случаев никто добровольно не выбирает жизнь на чужбине: к этому вынуждают обстоятельства. Многие хотели бы сегодня жить в Беларуси, многие и претендуют на статус беженцев, но лишь некоторое из них получают это право.

Справка "НГ". Беженец — это лицо, которое не является гражданином Республики Беларусь и находится на ее территории в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований в государстве своей гражданской принадлежности по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и которое не может или не желает вследствие таких опасений пользоваться защитой этого государства". (Из статьи 2 Закона о беженцах)

Люди бегут от войны, стихийных бедствий, голода, беззакония, произвола властей. И, как подчеркивалось на семинаре, защита беженцев является общечеловеческой ценностью. Наша страна в мае 2001 года присоединилась к Конвенции 1951 года о статусе беженцев и соответствующему Протоколу 1967 года. Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН направляет свою деятельность в Беларуси на оказание помощи государству в приведении национального законодательства о беженцах в соответствие с международными стандартами. Например, в январе нынешнего года правительством Республики Беларусь был одобрен совместный проект ЕС ТАСИС — УВКБ ООН, направленный на дальнейшее укрепление национальной системы убежища в нашей республике. Общая сумма инвестиций в данный проект равняется 427307 евро, где доля финансового участия ЕС ТАСИС составляет 365000 евро. Проект будет выполняться в сотрудничестве с Министерством внутренних дел РБ с привлечением к участию в нем Государственного комитета пограничных войск, международного общественного объединения по изучению ООН и информационно-образовательным программам рядом неправительственных организаций и рассчитана на 15 месяцев.

Не приведи Бог оказаться без крова и Родины. И какие бы факты из жизни беженцев не узнали мы из официальных источников, более всего трогает конкретная человеческая судьба.

...Баширахмаду Уриа посчастливилось попасть на учебу в СССР. Друзья завидовали. Еще бы! Ему не только повезло получать хорошую профессию, но и предоставлялась возможность открывать великую страну, ее историю, культуру. Он учился в Гомельском дорожно-строительном техникуме. После окончания учебы уехал домой. Устроился работать по специальности в муниципалитете Кабула. Женился. В семье родились дети. А дальше… Рухнул коммунистический режим Наджибуллы. По стране прокатился вал репрессий. В первую очередь арестовали тех, кто учился в Советском Союзе. В тюрьме оказался и Баширахмад. Родственники приложили все усилия, чтобы его выкупить. Но оставаться в Афганистане было опасно, талибы не щадили приверженцев прежнего режима. Решили бежать. Баширахмад вместе с женой, детьми и матерью двинулся в путь. Тайными тропами удалось пересечь границу. С муками и страданиями добрались до Москвы, оттуда — в Гомель. Почему именно сюда? Как говорит Уриа, он знал этот город, и его в нем знали. Благодаря четким, профессиональным действиям областной миграционной службы Уриа уже через полгода получили статус беженцев и необходимые документы. У них большая семья. Две дочери и два сына, младшие Сияр родился уже в Гомеле. Баширахмад — единственный кормилец. Он предприниматель, берет товар под реализацию. Непросто сводить концы с концами, жить в чужой квартире, заполненной чужими вещами. И в любое время хозяева могут попросить освободить жилье. И все же нет страха перед завтрашним днем, нет опасений за жизнь близких. Дети очень быстро адаптировались в Гомеле, хорошо учатся. А вот их бабушка Рабии труднее всех. Она не знает языка, редко выходит на улицу, боясь заблудиться в незнакомом городе. Мне часто вспоминаются ее робкая улыбка и печальные глаза. Наверное, даже если бы женщина могла говорить по-русски, то все равно бы не выразила любовь к своей родине словами. Ведь о самом сокровенном не принято говорить вслух. Она, эта любовь, словно застыла в ее больших шоколадного цвета глазах. Мне кажется, из них часто текут слезы, когда Рабия остается наедине. Слезы тоски по своей земле, боли за нее…

Справка "НГ". По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, система предоставления статуса беженца на территории Беларуси является лучшей в СНГ.

"Во многом такой результат достигнут благодаря УВКБ ООН в Беларуси", — подчеркнул начальник отдела по вопросам беженцев и убежища департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Евгений Кремко. Он также отметил, что среди иностранных граждан, которым присвоен статус беженцев (их в Беларуси — 754 из 13 стран), не зарегистрировано ни единого случая нарушения общественного правопорядка. Мифом является также мнение о том, что беженцы — это долгосрочная обуза для страны. Большинство из них хотят вернуться на родину. Например, после того, как в Афганистане президентом избран Хамид Карзай, в течение года домой вернулись (в основном из соседних стран) около 800 тысяч человек — в дополнение к трем миллионам, возвратившимся в предыдущие два года. Около 30 афганцев добровольно репатриированы на родину из Беларуси. Иные успешно интегрируются в общество.

Как отмечалось на семинаре, из всех долговременных решений, принятых в нашей стране в отношении беженцев, наиболее приемлемое — их добровольное возвращение в свои страны. Вернувшись домой, они быстрее смогут начать нормальную жизнь и восстановить нарушенные культурные и этнические связи.

Третий день семинара продолжался в Польше, где его участники ознакомились со взглядом на проблему с другой стороны границы ЕС.

Алина Клыга, "Народная газета", 13 мая 2005 г.


Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Сообщество

  • (029) 3222740
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
© 2024 Международное общественное объединение «Развитие». All Rights Reserved.